திங்கள், 30 ஜூன், 2014

தமிழ் மொழி திட்டமிட்டு புறக்கணிக்கப்படுகின்றதா????


இலங்கையின் அரசியல் அமைப்பில் தமிழ் மொழி தேசிய மொழியாகவும், அரச கரும மொழியாகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள போதும் மலையக பிரதேசங்களில்

புதன், 18 ஜூன், 2014

மலையக பொதுப்பொருளாதாரம் எனும் எண்ணக்கருவுக்கு பலம் சேர்ப்போம்


மலையக மக்கள் என்ற அடையாளம் பற்றிய விவாதங்கள் இன்றும் தொடர்வதனால் மலையக மக்களின்  அரசியல் வரலாறு மற்றும் அதன் போக்கு என்பவற்றை நோக்கும் முன்

ஞாயிறு, 8 ஜூன், 2014

மலையக மக்களுக்கு சவாலாக விளங்கும் சுகாதார, வைத்திய வசதிகள்!


தேயிலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட பெருந்தோட்டங்களை பரவலாகக் கொண்டது மத்திய மலையகம். மலையகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பொதுவாக தேயிலை செய்கையே செறிவாகக் காணப்படுகின்றது.