வியாழன், 25 டிசம்பர், 2014

தசாப்தம் காணும் மறவாத நினைவலைகள்....!!!


கடந்த 2004, டிசம்பர் 26ம் திகதியன்று, இந்தியப் பெருங்கடலில் ஏற்பட்ட சுனாமி, மிகப்பெரும் அழிவை ஏற்படுத்தியது.